Cła i podatki

Większość produktów podlega opłacie ceł przywozowych (np. W USA) lub innych ceł oraz innych opłat, w tym podatku od wartości dodanej (VAT) lub innych podatków. Jeśli mają one zastosowanie, zostaną pobrane i ustalone, gdy przesyłka zostanie przetworzona przez odpowiednią agencję celną w Twoim kraju. Prosimy o zapoznanie się z polityką importową swojego kraju, aby zrozumieć i upewnić się, czy obowiązują Państwo jakiekolwiek tego rodzaju cła lub podatki za zakupione produkty i czy są Państwo odpowiedzialni za nie.

Wszelkie obowiązujące cła i podatki, jeśli istnieją, nie są wliczone w cenę zakupu zamówienia lub transakcji. Jeśli mają zastosowanie i są pobierane, są one jedyną i wyłączną odpowiedzialnością Ciebie (a nie naszą lub producenta lub dostawcy produktu) i zostaną zapłacone przez Ciebie bezpośrednio do Twojego rządu lub firmy kurierskiej, gdy produkty zostaną dostarczone.

Zapłata wyżej wymienionych ceł, opłat i podatków nie jest naszą odpowiedzialnością (ani nie ponosi odpowiedzialności producenta lub dostawcy produktu).

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia wysyłki lub odprawy celne, ponieważ są one poza naszą kontrolą.

Dziękuję za współpracę .
Zespół OfferAny